Ako predísť šikane na školách

25

Kategória:

Popis

Šikanovanie je stálym problémom na školách. Niektorí odborníci tvrdia, že šikanovanie je tak časté, že sa stáva prirodzenou súčasťou dospievania detí. Ako predchádzať šikane na škole čo najefektívnejšie? Čo funguje najlepšie? V čom môže byť pri riešení užitočný koučing?

Pod šikanovaním chápeme zámerné agresívne správanie, ktoré zahŕňa nerovnováhu síl. Môže byť sprevádzané fyzickými útokmi, alebo môže ostať vo verbálnej rovine. V priemere je 1 z 10 obetí šikanovania šikanovaná denne, zatiaľ čo každá 5 obeť je šikanovaná 1 alebo 2 krát mesačne. Šikanované detí je dôležité riešiť a podchytiť už v prvotnej fáze, pretože neskôr môžu vyplynúť fatálne následky, ktoré si často deti nesú celý život. Na tomto online kurze sa pozrieme na rôzne riešenia.

OBSAH KURZU

 • Prečo sa o tejto téme (ne)rozprávať?
 • Čo je šikana (hlavné znaky a formy šikany)
 • Kto sú účastníci procesu
 • Ako odhaliť, ktoré dieťa je obeťou šikany
 • Ako riešiť tento jav z rôznych uhlov pohľadu (obeť, agresor, prihliadajúci, rodič, učiteľ)
 • Koučingové metódy ako nástroj riešenia šikany
 • Prevencia a rozvíjanie mentálnej odolnosti
 • Ako predchádzať šikane (akčný plán)

KURZ JE VHODNÝ PRE

 • Rodičov
 • Učiteľov
 • Pozorovateľov
 • Starších študentov
 • Všetkých, ktorých táto téma zaujíma

Pri riešení otázky šikany na to samotná škola nestačí. Aj keď sa šikanovanie odohráva v priestoroch školy, nikdy nesúvisí len s ňou samotnou. Veľakrát to, čo dieťa vidí doma, medzi rodičmi alebo vo vzťahu k súrodencom premieta do správania k spolužiakom. Domáce prostredie je pre všetky deti nesmierne podnetné a veľa si z neho odnášajú do vonkajšieho sveta. Preto je dôležité, aby rodičia viedli deti k úcte, rešpektu a k spolupráci s učiteľmi. To bude viesť k lepšiemu riešeniu akéhokoľvek problému, ktorý sa za múrmi školy deje.

Tento kurz nie je akreditovaný MŠVVaŠ, ale odporúčame ho absolvovať. Kurz môžete ihneď študovať tu -> KURZ AKO PREDÍSŤ ŠIKANE NA ŠKOLÁCH

Prajeme vám príjemné štúdium s inšpiratívnou pedagogičkou a koučkou Emőke Benkovou!