Zvýšenie Emocionálnej inteligencie (EQ)

898

Kategória:

Popis

Ako sa dostať na riadiacu pozíciu? Ako zlepšiť svoje schopnosti na dosahovanie firemných cieľov či naplnenie svojho manažérskeho poslania? Dnes sa v spoločnostiach na celom svete bežne pozerá na prijímanie zamestnancov, na ich kariérny postup a rozvoj cez optiku emocionálnej inteligencie (EQ).

Prieskumy dokazujú, že modely kompetencií pre riadiacu pozíciu na veľmi vysokej úrovni obsahujú 80-100 percent schopností založených na EQ.

Tento komplexný kurz EQ sme precízne zostavili na základe najnovších poznatkov/praxe v oblasti EQ, našich dlhoročných skúseností v oblasti manažmentu a koučingových metód, z ktorých sme vybrali všetko to najúčinnejšie!

ČO VŠETKO SA NAUČÍTE

 • Základy emocionálnej inteligencie: sebauvedomenie, sebaovládanie, empatia, sociálne uvedomenie si a schopnosť zvládať vzťahy, zvládanie deštruktívnych emócií
 • Porozumieť sebe samému – základ poznania vlastných potrieb
 • Ako kontrolovať svoje emócie a impulzy tak, aby sa dosiahla spokojnosť (sebaovládanie, sebavyjadrovanie, sloboda, rešpekt a autenticita)
 • Efektívne stratégie a nástroje EQ na ovládanie emócií (hlavne stresu)
 • Ako jasnejšie myslieť a efektívnejšie komunikovať (vytváranie vzťahov)
 • Ako pristupovať zodpovedne a svedomito k svojim pracovným cieľom, či k svojmu životu a mať ho pod kontrolou
 • Ako sa adaptovať na zmenu a nepredvídané situácie
 • Ako byť prístupný k inováciám, novým myšlienkam, informáciám a konštruktívnej kritike
 • Ako si byť vedomí svojich limitov a mať realistické očakávania
 • Porozumiete emóciám druhých a naučíte sa na ne reagovať
 • Ako riešiť konflikty a predchádzať im (okolia aj vo firme či svojom tíme)
 • Osvojíte si schopnosť viesť seba, okolie alebo svoj tím (firmu)
 • Ako reagovať a mať pod kontrolou rôzne výzvy, stres, tlak spoločnosti a množstvo ďalšieho …

OBSAH KURZU

 • Emocionálna zrelosť a myšlienkové vzorce, ktoré narúšajú emocionálne zdravie – keď emócie prevládajú nad rozumom, nezvládnuté emócie, zvládanie deštrukčných emócií
 • Sebapoznanie a charakteristika emocionálnej inteligencie
 • Psychické schopnosti – ako funguje mozog, pohnútky konania a správanie, ktoré silno ovplyvňuje schopnosti EQ
 • Základy emocionálnej inteligencie – sebauvedomenie, sebaovládanie, empatia, sociálne uvedomenie si a schopnosť zvládať vzťahy (EQ určuje náš potenciál osvojovať si základy sebaovládania a podobných schopností)
 • Emocionálna gramotnosť vs. negramotnosť
 • Komunikačné a koučingové techniky v oblasti EQ
 • Temperament a traumy – negatívne myšlienky, využitie správnych príležitostí, princípy vyrovnávania sa mozgu so zásadnými zmenami v živote alebo s nečakanou stratou
 • Metódy efektívneho vedenia tímu a posilnenie jednoty vnútri skupiny
 • Emocionálne kompetencie – ako toto všetko premietnuť do pracovného úspechu (Emocionálne kompetencie sú naučené schopnosti: sociálne uvedomenie alebo zručnosti vo zvládaní vzťahov nezaručia, že človek automaticky disponuje aj ďalšími schopnosťami potrebnými pri komunikácii so zákazníkom alebo pri riešení konfliktu.)
 • Emocionálna a myšlienkové rovnováha – princípy rozhodovania sa a zmena životného štýlu

CIEĽOM KURZU je zvýšiť kvalitu schopnosti EQ jednotlivca pre hlbšie sebapoznanie, efektívnejšie riadenie tímu, dosahovanie výsledkov a celkovo spokojnejší či pohodovejší život.

PRIEBEH KURZU

Kurz prebieha počas 7 dní bez víkendu v stanovenom termíne. Forma výučby je online. Od 8:30 do 11:00 bude prebiehať živá online prednáška. Od 11:00 do 17:00 bude prebiehať prax. Po absolvovaní kurzu získate certifikát. Kurz si momentálne môžete dať preplatiť cez Národný projekt úradu práce Zručnosti pre trh práce.

PREČO ZVYŠOVAŤ EQ?

 • Pracovníci s vyšším riadiacim potenciálom majú oveľa vyššie EQ ako ich menej sľubní kolegovia.
 • Mnohé štúdie potvrdzujú, že ľudia, ktorí zvládajú svoj emocionálny život s väčším pokojom a sebauvedomením, sú na tom zdravotne výrazne a merateľne lepšie.
 • Podľa EQ ako “rozlišujúcej” kompetencie sa dá v porovnaní s EQ alebo technickými zručnosťami najlepšie predpovedať, kto bude zo skupiny ľudí s vysokým IQ najschopnejší vedúci zamestnanec.
 • Kompetencie, ktoré organizácie po celom svete pokladajú za typické u svojich najlepších manažérov sa týkajú práve EQ. Čím vyššia pozícia, tým viac klesajú indikátory IQ a technických zručností na spodné priečky zoznamu. (IQ a technická odbornosť sú oveľa silnejšie ukazovatele pre prácu na nižších pozíciách.)

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ?

 • Pre CEO
 • Pre vrcholový manažment a manažérov vo vedúcich pozíciách
 • Pre jednotlivcov, ktorí sa chcú posunúť na vyššie riadiace pozície
 • Pre jednotlivcov, ktorí si hľadajú zamestnanie na úrovni manažérskej pozície
 • Pre jednotlivcov, ktorí majú záujem zvyšovať svoje EQ
 • Pre tých, ktorí chcú disponovať oprávnením vyučovať túto metodiku aj vlastných klientov

Tento kurz nie je akreditovaný MŠVVaŠ, ale odporúčame ho absolvovať. Kurz môžete ihneď študovať tu -> KURZ ZVÝŠENIE EQ