Pedagógovia pozor!

ZÍSKAJTE
3 - 12 % príplatok
ku mzde

Získajte až 12% príplatok k vášmu platu pedagóga vďaka inovačnému vzdelávaniu od Power Coaching, ktoré si môžete dať preplatiť cez plán obnovy

príplatky
ku mzde
+ 0 %
hodín
program
0
kurzy
0 +
rokov
na trhu
0 +

absolvovať

inovačné vzdelávanie

Čo všetko získate okrem nadobudnutého vzdelania

+ 9 až 12% z platovej tarify

Zvýšenie platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený.

+3% z platovej tarify

3% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený za každý vzdelávací program

od 50 hodín vzdelávania

Stačí absolvovať inovačné vzdelávanie v rozsahu najmenej 50 hodín (stačí teda 50 hodín, no spolu môžete získať až 200).

Ceny

Vyberte si financovanie

Prečo niečo platiť, keď existujú programy refinancovania?

Plná cena

120 00
/kurz
Cena za jeden kurz (+3% príplatkov)
Uhrádzate z vlastných zdrojov
Bez schvaľovacích procesov

Refinancovaná cena

O 00
/kurz
Refinancovanie z plánu obnovy
Vyžaduje zopár tlačív a úkonov
Odporúčame využiť túto možnosť

Cena za celý balík

480 00
/4 kurzy
Cena za všetky 4 kurzy
+ 12% príplatkov ku mzde
Všetko vzdelávanie na jednom mieste

Upozornenie

Dôležité

4 kurzy inovačného vzdelávania

Vyberte si kurzy

  • All Posts
  • Inovačné vzdelávanie

najbližšie termíny inovačného vzdelávania

Vyberte si termíny

  • All Posts
  • Termíny

Aktuálne 2024 Termíny kurzov inovačného vzdelávania Efektívna komunikácia s prvkami koučingu 08.5., 11.5., 15.5. a 3.6.2024 Nitra Metódy koučovania 06.5.…

ODPORÚČAME KURZY

Ako predísť šikane na školách

Šikanovanie je stálym problémom na školách. Niektorí odborníci tvrdia, že šikanovanie je tak časté, že sa stáva prirodzenou súčasťou dospievania detí. Ako predchádzať šikane na škole čo najefektívnejšie? Čo funguje najlepšie? V čom môže byť pri riešení užitočný koučing? Dozviete sa na tomto online kurze. Šikanované detí je dôležité riešiť a podchytiť už v prvotnej fáze, pretože neskôr môžu vyplynúť fatálne následky, ktoré si často deti nesú celý život. Na tomto online kurze sa pozrieme na rôzne riešenia.

Odváž sa znieť,
lebo máš čo povedať

Každý máme čo povedať tomuto svetu! Iným ľuďom alebo samým sebe. Avšak mnoho krát sa stretávame s tým, že mnoho ľudí sa hanbí za svoj hlas, prejav alebo komunikáciu. Môže ísť o nízke sebavedomie alebo nepríjemné pocity pri stretnutí či rozhovore s inými ľuďmi. Následkom toho je vyhýbanie sa ľuďom (vy im ale aj oni vám) či vnútorná nevyrovnanosť a nespokojnosť. Poď sa naučiť ako nabrať odvahu a rozoznej svoj hlas a prejav v plnej kráse!

Neverbálna komunikácia

Neverbálnu komunikáciu môžeme pomenovať ako reč tela. Sú to gestá, mimika, pohľad, držanie tela, chôdza, tón hlasu, tempo reči, dokonca aj dýchanie a mnohé ďalšie signály. To všetko pridáva na sile toho, čo hovoríme. Jedna štúdia hlása, že iba 17% komunikácie je komunikácia verbálna. Zvyšných 83% tvorí neverbálnu a paraverbálnu komunikáciu. To znamená, že keď sa s niekým rozprávame, tak iba malé percento vplyvu tvorí to, čo vlastne hovoríme a zvyšné vnímanie sústreďuje pozornosť na to, ako to hovoríme a čo pri tom robíme.

Zvýšenie Emocionálnej Inteligencie (EQ)

Ako sa dostať na riadiacu pozíciu? Ako zlepšiť svoje schopnosti na dosahovanie firemných cieľov či naplnenie svojho manažérskeho poslania? Dnes sa v spoločnostiach na celom svete bežne pozerá na prijímanie zamestnancov, na ich kariérny postup a rozvoj cez optiku emocionálnej inteligencie (EQ). Tento komplexný kurz EQ sme precízne zostavili na základe najnovších poznatkov/praxe v oblasti EQ, našich dlhoročných skúseností v oblasti manažmentu a koučingových metód, z ktorých sme vybrali všetko to najúčinnejšie!

Riešenie konfliktov a krízových situácií

Cieľom kurzu je oboznámiť ťa so štandardnými taktikami riešenia konfliktov s ľuďmi v tvojom okolí či v práci. Ukážeme ti, ako si osvojiť vedenia dialógu a ako zvládnuť efektívne taktiky argumentácie v obchodnom styku. Výsledkom kurzu je osvojenie si stratégií riešenia konfliktov či krízových situácií ihneď aplikovateľných v praxi a taktiež zdokonalenie sa v sebareflexii a argumentácií v osobnom i pracovnom živote.

Expert v komunikácií

Ako viesť plnohodnotný dialóg? Ako komunikovať tak, že ťa druhá strana pochopí? Ako komunikovať tak, aby si v konverzácii vynikol? Tu ťa naučíme všetko, čo potrebuješ vedieť vďaka metóde koučing a nepochybujeme, že po tomto kurze sa komunikácia stane tvojim "koníčkom". Základom dobrých vzťahov v živote, či už pracovnom alebo súkromnom, je umenie správnej komunikácie, umenie počúvať toho druhého a umenie empatie. Tieto tri hlavné piliere, ktoré ťa naučíme, ti pomôžu predísť zbytočným hádkam a nedorozumeniam.

Inšpirujte sa

Rozhovory z oblasti školstva

Kde Kedy Ako

Kde sa konajú kurzy?

Aká bude forma výuky?

Termíny môžu byť aj iné?

Po celom Slovensku

▪ vo vypísaných termínoch
▪ prezenčne

alebo vo vašej škole

▪ v individuálnych termínoch
▪ prezenčne
*napíšte nám váš záujem

Ako som zaviedla koučing v triede

Príbeh

vyberte si svoje

inovačné vzdelávanie

Efektívna komunikácia s prvkami koučingu

Metódy koučovania

Zavádzanie koučovacej kultúry do škôl

Tímové a skupinové koučovanie

Power school .sk

vzdelávacia inštitúcia dospelých | špecialista na výcvik koučov | podpora koučov v kariére | zavádzanie koučovacej kultúry v školách

Podpora

FAQ

+421 948 168 011

info@powerschool.sk

Mierová 56, Bratislava

© 2011-2023 | Power School by Power Coaching | Created by Langermann

najbližší kurz

Dni
Hod
Min
Sek

Chystám sa zaviesť koučing do procesu výučby, aby som dosiahol efektívnejšie výsledky a preto …

Zapíšem sa
Počkaj, ešte potrebujem získať viac informácií