Aktualizačné vzdelávanie

Získajte svoje AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE

Vyberte si 1 až 4 kurzy z ponuky inovačného vzdelávania, ktoré sú potrebné absolvovať k priznaniu príplatku 3 – 12 % ku mzde učiteľa. 

Vyberte si kurzy, vyberte si termíny, vyplňte potrebné údaje, nastúpite na kurz, potom uhradíte kurzovné, získate certifikát a požiadate o refinancovanie z plánu obnovy