Uverejnené

Termíny

Aktuálne 2024

Termíny kurzov inovačného vzdelávania

Vyberte si vlastný termín ktoréhokoľvek kurzu a my prídeme školiť priamo do vašej školy.

Kde Kedy Ako

Kde sa konajú kurzy?

Aká bude forma výuky?

Termíny môžu byť aj iné?

Po celom Slovensku

▪ vo vypísaných termínoch
▪ prezenčne

alebo vo vašej škole

▪ v individuálnych termínoch
▪ prezenčne
*napíšte nám, kam vás prídeme školiť