Efektívna komunikácia s prvkami koučingu

120

Naučíme Vás techniky efektívnej komunikácie, ktorá šetrí Vašu energiu, zvyšuje prirodzenú autoritu a prebúdza schopnosti, zručnosti a záujem žiaka.

Katalógové číslo: kurz-efektivna-komunikacia-prvky-koucingu Kategória: Značka:

Popis

Efektívna komunikácia s prvkami koučingu

Prečo si vybrať tento kurz?

 • Získate až 50 obohacujúcich hodín výuky
 • Osvojíte si jednu z najefektívnejších metód komunikácie, ktorou je koučing
 • Aplikujete do procesu výučby vďaka koučingovému prístupu zmeny, ktoré vám komunikáciu so žiakmi výrazne uľahčia
 • Načriete do hĺbky typológie osobnosti, čím sa lepšie spoznáte a zveľadíte svoj potenciál
 • Načriete do hĺbky typológie osobnosti, vďaka čomu lepšie porozumiete svojim žiakom a zveľadíte ich potenciál
 • Naučíte sa riešiť a predchádzať možným konfliktom tak, aby si každý zobral tú časť zodpovednosti, ktorá mu patrí
 • Zlepšíte a upevníte si vzťahy so svojimi žiakmi, ku ktorým sa budete každý deň vracať s radosťou
 • Získate prirodzenú autoritu a nadhľad, ktorý je na nezaplatenie

 

S akým poznaním budete odchádzať z kurzu?

Ciele kurzu

Uvedomujeme si, že učiteľ je jedna z najnáročnejších profesií, aké existujú. A vieme aj to, že si táto práca vyžaduje sústredenie, odhodlanosť , často je vyčerpávajúca a nedocenená. Okrem odovzdávania samotného učiva, je úloha učiteľa spolupracovať s ostatnými učiteľmi, rodičmi , žiakmi a s triedou, ako takou. Popritom sa očakáva, že bude mať učiteľ dostatok energie a nadhľadu a udrží si chladnú hlavu …

A práve preto je našim hlavným cieľom zaviesť do školského prostredia koučovaciu kultúru. Cieľom tohto kurzu je naučiť vás technicky efektívnej komunikácie, ktorá  šetrí vašu energiu, zvyšuje prirodzenú autoritu a prebúdza schopnosti, zručnosti a záujem žiaka. Zameriame sa na rozvinutie vašich schopností počúvať a pýtať sa, ktoré dodajú vašej komunikácii úplne iný rozmer smerujúci k pozitívnym výsledkom.

 

Čo všetko sa naučíte:

Osnova:

 • Komunikácia ako základ medziľudských vzťahov v školskom prostredí
 • Učiteľ ako kouč v oblasti komunikácie – koučovací prístup a metódy v školskom prostredí
 • Diagnostika osobnosti zameraná na sebapoznanie
 • Vedomá komunikácia
 • Preberanie zodpovednosti
 • Konštruktívna spätná väzba
 • Kritické myslenie a riešenie konfliktov
 • Komunikácia ako nástroj pre motiváciu
 • Budovanie vzájomných vzťahov
 • Efektívna komunikácia s rodičmi

 

Aké kompetencie získate/nadobudnete absolvovaním kurzu?

Kompetencie:

Ďalšie informácie

Termín

08.5., 11.5., 15.5. a 3.6.2024 | Nitra, 25.5., 1.6., 2.6. a 12.6.2024 | Šamorín, 27.5. – 31.5.2024 | Bratislava

Možno by sa Vám páčilo…