Metódy koučovania

120

Naučíme Vás techniky a metódy koučovacích rozhovorov, ktorá šetrí Vašu energiu, prebúdza schopnosti, zručnosti a záujem žiaka. Koučovaný prirodzene preberá zodpovednosť za riešenie, ktoré si sám generoval za použitia koučovacích metód, ktoré sa na kurze naučíte.

Katalógové číslo: kurz-metody-koucovania Kategória: Značka:

Popis

Metódy koučovania

Prečo si vybrať tento kurz?

 • Získate až 50 obohacujúcich hodín výuky
 • Osvojíte si jednotlivé a tie najefektívnejšie metódy koučingu, ktoré vám značne pomôžu pri náročnej práci učiteľa
 • Naučíte sa využiť koučingové metódy v procese výučby a aplikovať ich v tej správnej situácii
 • Získate schopnosť rozvinúť svoj potenciál ako učiteľa i osobnosti
 • Obohatíte svoje komunikačné zručnosti
 • Získate nadhľad, vďaka ktorému zabezpečíte motivačné prostredie pre žiakov a podporíte ich zdravé sebavedomie
 • Zavediete do procesu výučby zmeny, ktoré prinesú nové podnety, nápady a riešenia
 • Naučíte sa špecifikovať akčné kroky a merať výsledky v procese výučby
 • Načriete do koučingových techník, ktoré sú užitočné pri vedení jednotlivcov a tímov
 • Zlepšíte a upevníte si vzťahy so svojimi žiakmi, ku ktorým sa budete každý deň s radosťou vracať

 

S akým poznaním budete odchádzať z kurzu?

Ciele kurzu

Uvedomujeme si, že učiteľ je jedna z najnáročnejších profesií, aké existujú. A vieme aj to, že si táto práca vyžaduje sústredenie, odhodlanosť , často je vyčerpávajúca a nedocenená. Okrem odovzdávania samotného učiva, je úloha učiteľa spolupracovať s ostatnými učiteľmi, rodičmi , žiakmi a s triedou, ako takou. Popritom sa očakáva, že bude mať učiteľ dostatok energie a nadhľadu a udrží si chladnú hlavu …

A práve preto je našim hlavným cieľom zaviesť do školského prostredia koučovaciu kultúru. V kurze Metódy koučovania sa primárne sústredíme na podrobnejší rozbor jednotlivých metód koučingu, ktoré sa nám rokmi osvedčili ako najefektívnejšie. Naučíme vás techniky a metódy koučovacích rozhovorov, ktoré ušetria vašu energiu a zároveň prebudia schopnosti, zručnosti a záujem žiaka. Našim cieľom je ukázať vám, ako nájdete v žiakovi to najlepšie riešenie, s ktorým bude stotožnený, a vo výsledku je predpoklad konania podľa nového vlastného plánu podstatne účinnejší.

 

Osnova

 • Vymedzenie pojmov koučing, koučovací prístup, koučovacie metódy a techniky
 • Diferencovanie formálneho a koučovacieho prístupu, tvorba koučovacích otvorených otázok
 • Praktické využívanie koučingového prístupu a koučovacích metód v školskom prostredí a ich vplyv na osobnosť, komunikáciu, sebarozvoj a sebaevalváciu
 • Metódy koučingu na preberanie zodpovednosti
 • Motivačné koučingové techniky
 • Metódy koučingu zamerané na efektivitu práce a dosahovanie cieľov
 • Koučingové metódy riešenia konfliktov a eliminovanie nežiadúcich javov v školskom prostredí
 • Budovanie vzájomných vzťahov

A čo ešte?

 • Koučing pracuje s komplexnou metodológiou a preto je viac než potrebné poznať konkrétne kroky, ktoré je možné aplikovať v triede, v zborovni, alebo s jednotlivcami na koučingovom sedení.
 • Rozšírenie, inovácia a udržanie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vo všetkých troch oblastiach kompetenčného profilu tvorbou, implementovaním a aplikáciou koučingovej kultúry v školskom prostredí s využívaním koučingového prístupu a koučovacích  metód.

Aké kompetencie získate/nadobudnete absolvovaním kurzu?

Kompetencie:

Ďalšie informácie

Termín

1.7. – 3.7.2024 a 23.8.2024 | Nitra, 24.6. – 28.6.2024 | Bratislava, 6.5. – 24.5.2024 | Pezinok