Tímové a skupinové koučovanie

120

Ako učiteľ, ktorý ovláda metodológiu tímového koučingu, zabezpečíte vo svojom tíme dostatočnú dôveru a otvorenosť, aby mohli jednotlivci slobodne prejaviť svoje názory.

Katalógové číslo: kurz-timove-skupinove-koucovanie Kategória: Značka:

Popis

Tímové a skupinové koučovanie

Prečo si vybrať tento kurz?

 • Získate až 50 obohacujúcich hodín výuky
 • Osvojíte si novodobú a efektívnu metódu – koučing
 • Naučíte sa ovládať metodológiu tímového koučingu a techniky potrebné na vedenie jednotlivcov i tímov
 • Zabezpečíte vo svojom tíme (v triede žiakov) dostatočnú dôveru a otvorenosť, aby mohli jednotlivci slobodne prejaviť svoj názor
 • Získate schopnosť nadchnúť žiakov, čo býva niekedy veľmi náročné
 • Obohatíte svoje komunikačné zručnosti ako lídra
 • Naučíte sa zručnostiam vytvoriť motivačnú atmosféru vo svojom tíme/triede
 • Zavediete do procesu výučby zmeny, ktoré prinesú pozitívne výsledky jednotlivým žiakom i triede ako celku
 • Získate nadhľad, vďaka ktorému sa dokážete pozrieť na situáciu z rôznych uhlov
 • Naučíte sa vytvoriť súdržný, stabilný a flexibilný tím, ktorý je schopný čeliť výzvam a rôznym vplyvom spolužiakov či vonkajšieho prostredia

 

S akým poznaním budete odchádzať z kurzu?

Ciele kurzu:

Uvedomujeme si, že nadchnúť žiakov je niekedy veľmi náročné. Trieda je tím, je to  živý organizmus, ktorý sa vyvíja a rozvíja presne tak, ako človek jednotlivec. Formujú ho spoločné skúsenosti, problémy, výzvy, prežité obdobie, pekné a aj menej pekné zážitky, zmeny a občas aj nepohoda. Aby však bol tím schopný tomuto všetkému čeliť, mal by byť súdržný, komunikatívny, flexibilný, stabilný, vytrvalý, efektívny, plný energie a mať dôveru v seba a aj v jednotlivých členov.

A práve preto je našim hlavným cieľom zaviesť do školského prostredia koučovaciu kultúru. V tomto kurze je našim cieľom odovzdať vám to najlepšie z tímového koučingu, ktoré aplikujete vo vašej triede. Naučíme vás všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste zabezpečili tím, ktorý bude otvorený k práci na sebe, bude pripravený na sebareflexiu a tak začnete spoločne dosahovať efektívne výsledky. Koučing dokáže priniesť ovocie nie len v pracovnej oblasti členov tímu, ale rovnako aj v tej vzťahovej.

 

Tímový koučing vám prinesie:

 1. Príležitosti sa zastaviť v behu za výkonom a cieľmi
 2. Urobiť si jasno v roliach, spôsoboch, úlohách a spolupráci
 3. Nastaviť si vlastné témy
 4. Hľadať riešenia vo vlastných zdrojoch
 5. Tvoriť riešenia, ktoré sú priamo napasované na realitu tímu
 6. Príležitosť samostatne premýšľať a prevziať zodpovednosť za svoje konanie ako jednotlivec
 7. Uvažovať ako člen tímu a spolupracovať

 

OSNOVA

 • Osobnosť – vývinové štádia
 • Osobnostná diagnostika
 • Skupinová dynamika
 • Práca s jednotlivcami v skupine s dôrazom na osobnosť
 • Metódy používané v práci so skupinou
 • Techniky tímového koučingu a ich aplikácia v triede so žiakmi
 • Vedomé vystupovanie, preberanie zodpovednosti a riešenie konfliktov
 • Učiteľ ako kouč a líder v skupine

 

Aké kompetencie získate/nadobudnete absolvovaním kurzu?

Kompetencie: